A-kasse for selvstændige – meld dig ind i en a-kasse og opnå fuld sikkerhed

En a-kasse for selvstændige er ofte en fornuftig forsikring for selvstændige. A-kasse for selvstændige kan give dig relevant råd og sparring og hjælpe dig økonomisk, når du står uden arbejde.

Som for alle andre erhverv, så kan det også for selvstændige betale sig at blive medlem af en a-kasse. Imidlertid skal du også her være opmærksom på, at ikke samtlige danske a-kasser optager selvstændigt erhvervsdrivende. Blandt de a-kasser, som optager selvstændigt erhversdrivende, er ASE, DANA, KRIFA-Erhverv, 3F, Det Faglige Hus og CA a-kasse nogle af de mest populære.

Regler i forbindelse med a-kasse for selvstændige

Før du opretter et medlemskontingent så vær klar over de særlige regler, som gælder for selvstændige. For det første kan du ikke blive medlem af en a-kasse som selvstændig, før du rent faktisk er begyndt at drive selvstændig virksomhed. Derudover så skal dit selvstændige erhverv have en vis størrelse og være på et sammenlignet niveau med almindeligt lønnet arbejde på mere end 30 timer om ugen.

A-kasse for selvstændige – fungerer det?

Når du er selvstændig erhvervsdrivende, så skal du huske kritisk at afveje fordele og ulemper ved a-kasse-medlemskab, før du indgår en aftale med en a-kasse. Årsagen til dette er, at a-kasser som regel først vil udbetale dagpenge til dig, når du har lukket dit firma helt ned og slettet dit SE-nummer.

Eftersom at mange selvstændige går fra projekt til projekt, og nok næppe har lyst til at få hele deres firma lukket ned og slettet fra alle registre, fordi det går trægt i en periode, så kan værdien af et a-kasse medlemskab for selvstændige godt være af en begrænset værdi.

Således, før du optager et a-kasse-medlemskab så vær på det rene med, om du er parat til at lukke dit firma ned for at modtage dagpenge. Hvis du ikke er det, er penge brugt på medlemskab af en a-kasse for selvstændige nok bedre brugt på noget andet.

Forskellige tilbud på a-kasse for selvstændigt erhvervsdrivende

Blandt forskellige a-kasser er ASE, DANA, KRIFA-Erhverv, 3F, Det Faglige Hus og CA som sagt de mest populære. Udover blot at yde økonomisk støtte ved arbejdsløshed, så tilbyder de ofte også en række andre servicerer specifikt tilrettelagt for deres selvstændigt erhvervsdrivende medlemmer.

Hos ASE gælder dette for eksempel hjælp med forretningsplan, formidling af kontakt til netværksgrupper, diverse tillægsforsikringer samt en jobportal som giver råd og vejledning, når du skal hyre nye medarbejdere.

Leave a Reply