Find en a-kasse for studerende – stærke tilbud på a-kasse for studerende

Hvis du er studerende, så kan du med fordel blive optaget i en a-kasse for studerende. A-kasse for studerende sikrer studerendes økonomiske situation efter færdiggjort studium.

Er du studerende, så er medlemskab af en a-kasse nok ikke en af de første ting, som du tænker på, når du vågner op om morgenen. Imidlertid kan det ofte være en god ide, eftersom at du på denne måde sikrer dig ret til dagpenge fremfor en bistandshjælp, som har en markant lavere støttesats. Der er i dag adskillige gode tilbud på a-kasse for studerende, hvor medlemskab enten er gratis eller kan fås til en begrænset pris.

Medlemskab af a-kasse for studerende

Den primære grund til, at du bør melde dig ind i en a-kasse for studerende, er, at du er sikker på at opnå dagpenge fra dag 1 efter endt uddannelse. Hvis ikke du er medlem af en a-kasse på den dag, hvor du afslutter dit studie, vil du blive nødt til at have en såkaldt ’karensperiode’, som betyder, at du først kan modtage dagpenge 1 måned efter endt uddannelse.

Du skal dog her være opmærksom på, at du skal have været medlem af en a-kasse mindst 1 år, før du afslutter din uddannelse, for at kunne opnå dagpenge på dag 1. Ligeledes skal du være opmærksom på, at du som nyuddannet kun er berettiget til at modtage 82 % af den fulde dagpengesats.

Krav og priser på a-kasse for studerende

Typisk vil din a-kasse også stille diverse krav til varigheden af din uddannelse. Således kan du som regel kun opnå medlemskab, hvis uddannnelsen varer mindst 3 semestre svarende til 18 måneder.

Flere og flere traditionelle a-kasser er de senere år begyndt at optage studerende, som stadig er under uddannelse. Hos de fleste a-kasser er kontingentet sat ned eller helt gratis. Af a-kasser som reklamerer med gratis medlemsskab kan her nævnes blandt andet PROSA, FTF-A samt CA a-kasse. Derudover opererer KRIFA med kraftigt nedsatte priser for studerende og helt gratis medlemskab, så frem du er voksenlæring eller under erhvervsmæssig uddannelse.

Så frem du er interesseret i en bestemt a-kasse, som ikke optager studerende, så kan du stadigvæk opnå medlemskab – alt der kræves er blot, at du har studiearbejde mindst 1 time om ugen.

A-kasse-muligheder hvis du ikke er medlem ved endt uddannelse

Skulle du af den ene eller anden årsag ikke være medlem af en a-kasse, når din uddannelse er tilendebragt, så husk at indsende en ansøgning senest to uger efter endt uddannelse. Dette er ekstremt vigtigt, i og med at hvis du ikke får gjort dette indenfor 2 uger, kan du ikke længere blive optaget i en a-kasse på baggrund af din uddannelse.

Konsekvensen af dette er, at du tidligst kan modtage dine dagpenge, når du har været a-kasse-medlem i et år og har haft 1924 arbejdstimer tilsvarende et års fuldtidsarbejde.

Leave a Reply