Efterlønsdebat og a-kasse – information om a-kasse og efterlønsdebat

Efterlønsforringelserne i 2011 bibragte stort mediefokus på efterlønsdebat og a-kasse. Efterlønsdebat og a-kasse er nært relaterede og påvirkede mange danske medlemmer af en a-kasse

2011 indeholdt stor debat om efterlønnen og mundede ud i en aftale i Folketinget om at hæve efterlønsgrænsen til 62 år i 2017. Yderligere forventes det med den nye reformaftale, at efterlønsalderen i 2020 vil være 63 år og i 2023 være 64 år.

For alle disse forskydninger af efterlønsalderen foretages der en lignende forskydning af pensionsalderen, således at der til alle tidspunkter bibeholdes et 5-års spænd mellem den tidligst mulige efterlønsalder og pensionsalderen. Derudover indeholdt aftalen mange nye økonomiske incitamenter for danskerne til at udskyde deres afgang til efterlønnen og forlænge deres ophold på arbejdsmarkedet.

Debatten og den vidtrækkende reformaftale medførte en stigende usikkerhed hos danske a-kasse-medlemmer. Denne usikkerhed gik lige fra spørgsmål om, hvorvidt efterlønnen var blevet afskaffet, til at mange a-kasse-medlemmer ønskede at udmelde sig snarest muligt af deres efterlønsordning.

Efterlønsdebat og a-kasse – eksisterer efterlønnen stadigvæk?

En typisk opfattelse hos mange a-kasse-medlemmer i forbindelse med efterlønsdebat og a-kasse var, at efterlønnen ikke længere var en farbar strategi for at spare op til fremtiden, hvorfor mange medlemmer ønskede at annullere deres efterlønsbidrag. I de fleste tilfælde var a-kasserne i stand til at forklare folk, at det bedste var at fortsætte med deres efterlønsbidrag. Dog fastholdt enkelte medlemmer stadig deres ønske om at overføre deres efterlønsbidrag til en pensionsordning med øjeblikkelig virkning.

Overførsel af efterlønsbidrag til pensionsordning

Når a-kasse-medlemmerne har henvendt sig til deres a-kasser har opmærksomheden især været på, hvilket beløb de aktuelt havde stående på deres efterlønskonto, og hvor meget af dette beløb kunne udbetales eller overføres til en pensionsordning. Derudover har a-kasse-medlemmerne også været nysgerrige omkring det forhold, at indbetalinger foretaget før 1999 vil ’forsvinde’ ned i statskassen med det nye reformtiltag.

Efterlønsdebat og a-kasse – yngre a-kasse-medlemmer dropper efterlønnen

I tillæg til generelle forespørgsler så oplevede mange a-kasser i forbindelse med efterlønsdebat og a-kasse, at mange yngre medlemmer under 45 år har besluttet sig for at afmelde deres efterløn. Begrundelsen herfor er som regel, at de yngre a-kasse-medlemmer tror, at efterlønsordningen vil forsvinde over tid, hvorfor det er bedre at finde en anden ordning til at spare penge op på.

I modsætning til de yngre medlemmers opfattelse, så vil det faktisk stadigvæk – selv med den nye reform – være fordelagtigt at spare op til efterlønnen. Skulle man som a-kasse-medlem alligevel ønske at framelde sig efterlønsordningen, så vil man i 2012 skattefrit kunne få udbetalt sine a-kasse-indbetalinger

Leave a Reply