Fagforening og a-kasse – alt hvad du behøver at vide om fagforening og a-kasse

Er du i arbejde, så bør du opnå medlemskab af både fagforening og a-kasse. Fagforening og a-kasse er ikke ens, men stadig tæt forbundne, og denne artikel forklarer forskelle og ligheder mellem fagforening og a-kasse

Det sker ofte, at fagforening og a-kasse forveksles med hinanden. Dette er også forståeligt, eftersom at fagforening og a-kasse er nært beslægtede. Dog er de også ganske forskellige. Groft sagt så er den afgørende forskel mellem fagforening og a-kasse, at din fagforening tager sig af dig, mens du er i arbejde, mens at din a-kasse hjælper dig, når du er arbejdsløs, men stadigvæk arbejdssøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet.

Formålet med en a-kasse er, at du kan få udbetalt dagpenge, hvis du er arbejdsløs, men samtidig er medlem af en a-kasse. Så frem du er arbejdsløs og ikke medlem af en a-kasse, så kan du kun få udbetalt den langt lavere sats for bistandshjælp. I tillæg hertil er der et stærkt social stigma ved bistandshjælp, som i langt højere grad er fraværende ved dagpenge.

Betingelsen for at opnå medlemskab af en a-kasse med mulighed for dagpenge er naturligvis indbetaling af medlemskontingent. Som med enhver anden forsikringsordning så koster det penge at forsikre sig, så derfor skal du heller ikke regne med at skulle betale mindre end 400 kroner om måneden. Nogle af Danmarks billigste a-kasser kan her findes nedenunder:
– 3F: 465 kroner per måned
– MA: 453 kroner
– Det Faglige Hus: 446 kroner
– ASE: 433 kroner
– Frie Funktionærer: 432 kroner
– Min A-kasse: 424 kroner
– Lederne: 417 kroner

Hvad er en fagforening?

I modsætning til en a-kasse så får du ingen penge udbetalt hos din forening. Derimod kan din fagforening hjælpe dig, når du har problemer på dit arbejde. Så frem du føler dig uretfærdigt behandlet, eller i fald du er blevet uretmæssigt fyret, så kan du få juridisk og moralsk støtte fra en fagforening med den ekstra store vægt dine ord har, når du har din fagforening bag dig. Derudover kan din fagforening også være dig behjælpelig i forbindelse med jobsøgning.

Endelig, så vil du ofte have langt nemmere ved at få ansættelse på en arbejdsplads, så frem du er medlem af et bestemt fagforbund. Således har SID et særdeles stærkt ’samarbejde’ med mange danske produktionsvirksomheder, hvilket på den ene side gør det nemmere at få arbejde, hvis du er SID-medlem, og ligeledes sværere – og i nogle tilfælde reelt umuligt at opnå ansættelse – i fald du ikke er medlem af SID.

Sammenligning af kontingent mellem fagforening og a-kasse

Eftersom at en fagforening ikke skal dække sine medlemmer økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed, så er fagforeningskontingentet også markant lavere end a-kasse-kontingentet. Mens at et a-kasse-kontingent således koster 433 kroner hos ASE, så koster et fagforeningskontingent hos samme organisation blot 50 kroner om måneden.

Som tilfældet med ASE viser, så fungerer mange af Danmarks store organisationer både som fagforening og som a-kasse – dog som sagt med separat kontingentgebyr. Udover ASE gælder dette bl.a. også for Det Faglige Hus, Frie Funktionærer og CA a-kasse

Leave a Reply