Kvinder og a-kasse – artikel om kvinders tilknytning til a-kasse

I forbindelse med kvinder og a-kasse så har kvinder over de senere år haft en højere medlemsprocent af a-kasse end mænd. Denne artikel uddyber emnet omhandlende kvinder og a-kasse, og hvorfor mænd og kvinder her er forskellige.

Det danske arbejdsmarked er ramt af et bizart paradoks: Kvinder forsikrer sig mere end mænd i form af a-kasse-medlemskab samtidig med, at flere mænd er ledige og har en generelt større risiko for at miste deres arbejde og blive arbejdsløse.

Denne artikel stiller spørgsmålet, om der er en mening med galskaben; om mænd er mere risikovillige; eller om kvinderne bare er mere fornuftige. Kort sagt: Hvad er forholdet mellem kvinder og a-kasse?

Finanskrisen i 2008

Lige siden kvinderne fra 1960’erne begyndte deres aktive indtræden på arbejdsmarkedet, så har ledigheden blandt kvinder være markant højere end hos mænd. Dette temmeligt fundamentale forhold blev ændret med finanskrisen i 2008, som for den første gang nogensinde medførte, at mænd nu har en højere arbejdsløshedsprocent end kvinder. Således viser nye statistikker fra Dansk Statistik, at ledighedsprocenten for mænd er 1,5 højere end for kvinderne.

Kvinder og a-kasse

På trods af at mænd i nu 3 år har haft højere ledighed end kvinder, så er der ironisk nok stadig flere kvinder end mænd, som er medlem af en a-kasse. I aldersgruppen 25 til 59 år er der således 85 % af kvinderne, som har et a-kasse-medlemsskab, mens at det blot gælder for 77 % af mændene.

Sammenligning – mænd og ledighed, kvinder og a-kasse

Ovenstående tal viser, at koblingen mellem kvinder og a-kasse er langt stærkere end mellem mænd og a-kasse på trods af mændenes større ledighedsrisiko. Ifølge forskellige danske forskere handler dette især om, at mænd som køn er mere parate til at tage risici end kvinderne.

I tillæg hertil så er mænd overrepræsenteret i den private sektor og kvinder i den offentlige. Den private sektor er her præget af lavere a-kasse-medlemsskab og større fyringsrisiko, mens det omvendte er tilfældet for den private sektor.

Kvinder og a-kasse – vil udviklingen vende?

Det tager tid at ændre dybt indgroede normer, holdninger og følelser, og det er således også urealistisk at forvente, at mænd i løbet af en kort periode på kun 3 år vil ændre stærke og til dels kønsbestemte meninger omkring a-kasse-medlemsskab. Mere sandsynligt er det dog, at vi over de kommende år vil se en stigende medlemsskab af a-kasse for mænd, efterhånden som mændene indser fordelene ved at forsikre sig mod arbejdsløshed med et a-kasse-medlemskab.

En mulig politisk løsning er her at give mændene alternative måder at optjene deres dagpenge på. På denne led ville der ikke være den samme økonomiske udgift forbundet med et a-kasse-medlemskab, hvilket ville give mænd – og kvinder – et større incitament til at tegne et a-kasse-medlemskab.

Som systemet er i dag, skal man være medlem af en a-kasse i ét år, før man kan få støtte ved arbejdsløshed. Dette er et kontraproduktivt krav, som skræmmer mange potentielle medlemmer væk fra a-kasserne, og forskellige måder at opbløde dette krav på kunne gøre a-kasse-medlemskab langt mere attraktivt især for den mandlige del af arbejdsmarkedet.

Leave a Reply