Er du bange for at miste dagpenge? Find ud af her hvem der står til at miste deres dagpenge

2011 bød på en stor dagpengereform mellem den danske regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Denne dagpengereform trådte i kraft 1. juli 2010 og indebærer af dagpengeperioden forkortes til 2 år mod før 4 år. Denne artikel vil forklare, hvem som indenfor den nærmeste fremtid står til at miste dagpenge, som følge af den nye reform.

Hvor mange vil miste dagpenge?

I juli 2012 risikerer 38.500 danskere at miste retten til deres dagpenge. Dette tilsvarer hele 1,8 % af alle danske forsikringsaktive. At så mange mister deres dagpenge på samme tidspunkt er et alvorligt indfasningsproblem ved den nye reform med den konsekvens, at der fra den ene måned til den anden vil opstå en meget stor gruppe af danske arbejdsløse uden dagpenge.

Af de 38.500 dagpengemodtagere vil 18.000 miste dagpengeretten på nøjagtig den 1. juli 2012, mens at cirka 5000 dagpengemodtagere per uge i de følgende uger vil miste deres dagpengeret.

Sammenlignet med dette, så vil der i uge 26 i 2012 – mens dagpengemodtagerne stadig er omfattet af det gamle dagpengesystem – blot være 140 nye ledige, som står til at miste deres dagpenge. Når reformen indtræder den følgende uge vil dette tal eksplodere til 18.000.

Hvem vil miste dagpenge?

På landsplan står Ishøj kommune til at blive mest påvirket af den nye reform. Ishøj har for nuværende 249 arbejdsløse. Eftersom at kommunen har 8000 forsikringsaktive, svarer det til at Ishøj har 3,1 % arbejdsløse i risikogruppen for tab af dagpenge.

Næst efter Ishøj kommer Morsø og Nordfyns kommuner, som begge har 2,7 arbejdsløse i den gruppe, der risikerer at miste dagpenge. Derudover er Fyn generelt hårdt ramt, hvor fem fynske kommuner er blandt de 15 danske kommuner med den højeste procent af arbejdsløse i risikogruppen for tab af dagpenge. Også området omkring København er et af Danmarks hårdest ramte med en særdeles stor gruppe af dagpengemodtagere, som står til at miste deres månedlige dagpengecheck.

Omvendt forholder det sig med Nordsjælland, som ikke overraskende har den laveste risikogruppe af folk, som risikerer at miste deres dagpenge. Endelig er Billund kommune en af de danske kommuner med den laveste risikogruppe, hvor kun 0,9 % af de forsikringsaktive risikerer at miste deres dagpenge.

Leave a Reply