Unge og arbejdsløshed – find ud alt hvad du behøver at vide om unge og arbejdsløshed

Er du ung og under uddannelse eller allerede i arbejde, så læs mere her om unge og arbejdsløshed. Unge og arbejdsløshed er et vigtigt spørgsmål for alle unge, der gerne vil undgå fremtidig arbejdsløshed.

Måske imod den almindelige opfattelse så har nye undersøgelser vist, at unge faktisk har større risiko for at blive ledige end ældre grupper. Denne artikel forklarer her, hvordan unge og arbejdsløshed igennem de senere år har fået en stærkere sammenhæng end hidtil antaget.

Unge og arbejdsløshed sammenlignet med ældre aldersgrupper

Ny forskning har vist, at unge under 30 år, som har en dagpengeforsikring, har den største risiko blandt alle arbejdsaktive aldersgrupper for at blive fritstillet – og i mange tilfælde endda dobbelt så stor risiko.

I forbindelse gruppen af de 50 til 59-årige så har denne gruppe en overraskende lav risiko for at blive fritstillet. Mens at det således er 0,6 % af de unge, som hver uge rammes af arbejdsløshed, så er det tal for de 50 til 59-årige blot 0,2 %.

Tidsperspektiv – unge og arbejdsløshed

Som en opmuntrende nyhed i forbindelse unge og arbejdsløshed så skal det også her pointeres, at unge typisk vil gå arbejdsløse i en kortere periode end øvrige aldersgrupper: Unge vil muligvis blive fritstillet oftere, men de vil også finde andet arbejde hurtigere. Modsat er det for aldersgruppen 50-59 år, som, når de først er blevet ramt af arbejdsløshed, må forvente at være ledige i en længere periode i forhold til andre aldersgrupper.

Således kan unge med en dagpengeforsikring regne med at være arbejdsløse i omkring 22 uger, mens at folk mellem 50 og 59 år bør forvente at være arbejdsløse i helt op til 33 uger.

Mænd har en højere arbejdsløshed

I forbindelse med køn, så viser den nye forskning også, at mænd i højere grad rammes af arbejdsløshed end kvinder. Dog når det sker, vil de dog også være arbejdsløse i en kortere perioder end deres kvindelige kollegaer.

Som artiklen og den nye forskning her viser, så kan man se konturerne af et paradoksalt forhold, hvor risiko for arbejdsløshed og varighed af din arbejdsløshed er negativt forbundne: Jo højere risiko for arbejdsløshed du har, jo lavere vil din arbejdsløshedsperiode være.

Hvor konsistens dette forhold er sammenlignet over alle demografiske arbejdsgrupper kunne være et interessant fremtidigt forskningsfelt for danske a-kasser, fagforeninger, Folketing og arbejdsmarkedsforskere.

Leave a Reply