Dagpenge

Dagpenge og a-kasser

Når man mister sit arbejde i Danmark, har vi en helt særlig ordning, der ikke findes andre steder: Dagpenge. Dagpenge er et system, som er over 100 år gammelt. Når man får dagpenge, er man medlem af en a-kasse, og alle a-kasser er støttet af staten.

Dagpenge er opfundet for, at lønmodtagere ikke skal opleve økonomisk ruin i perioder uden arbejde – eller perioder mellem jobs. Der er også mange, som har brug for dagpenge, når de søger arbejde efter endt studie.

Den mængde af dagpenge man modtager afhænger af, hvad ens løn var, inden man blev jobsøgende. Der er altså en udregning, der sikrer, at man ikke går ned på samme niveau som kontanthjælp, hvis man er berettiget til dagpenge. Du skal huske at undersøge, hvilken a-kasse, der passer bedst til dig. Der er mange forskellige a-kasser derude, og de fleste er skræddersyede specielt til deres medlemmer.

dagpenge

Vær berettiget til dagpenge

Når du gerne vil sikre dig, at du har ret til dagpenge, skal du naturligvis først melde dig ind i den rigtige a-kasse. Der er masser af forskellige a-kasser i Danmark. – Og det kan godt betale sig at undersøge markedet, inden man vælger der, hvor man gerne vil være medlem. A-kasser er for det meste opdelt efter fag på samme måde, som du kender det fra din fagforening. Nogle fagforeninger og a-kasser hænger også sammen som en slags samlet pakke.

Hvis du er håndværker, skal du naturligvis være medlem af en a-kasse, der sikrer dig de bedste betingelser, hvis du i en periode står uden arbejde. Hvis du til gengæld er akademiker, har du andre behov i samme situation. Din a-kasse sørger altså både for, at du får udbetalt dagpenge, men den er også en slags interesseorganisation. Derudover står din a-kasse også til rådighed med at hjælpe dig i job igen.

5 tilbud til dig som er på dagpenge

 1. Workshops
 2. Kurser i jobsøgning
 3. Networking
 4. Uddannelse
 5. Omskoling

Dagpenge vs kontanthjælp

Der er stadig nogle mennesker, som tror, at dagpenge og kontanthjælp er det samme. Der er mange forskelle på de to ydelser, som i bund og grund ikke har noget til fælles. Den ene ydelse – dagpenge – modtager du via din a-kasse, som du er medlem af. Den anden ydelse – kontanthjælp – modtager du af det offentlige, hvis du ikke er berettiget til dagpenge.

Det eneste de to ydelser har til fælles er altså, at det er penge, man modtager i en periode, hvor man står uden arbejde. Derudover er det to vidt forskellige ting. Udover forskellen på hvor ydelsen kommer fra, er der også forskel på hvilke krav, der stilles til dig.

Må sælge huset

En stor udfordring for mange mennesker er, at de ikke må eje formue, hvis de er på kontanthjælp. Det har for mange mennesker reelt set betydet, at de ikke måtte eje deres bil eller deres hjem i forbindelse med arbejdsløshed. – Hvis de skulle forvente nogen som helst form for hjælp fra det offentlige. Det er ikke så lidt af en nød at knække både at miste sit job og stå med valget imellem at sælge bilen, tage lån i boligen eller ikke have nogen indtægt. Det er heller ikke sikkert, at lån i boligen er en mulighed, hvis man slet ikke har nogen form for indtægt.

Alt i alt er det altså en rigtigt svær situation for mange mennesker at gå fra at have en stabil indtægt til at være på kontanthjælp. Her kan det være en god idé at sikre sig, at man er berettiget til dagpenge. Grunden til at der er så forskellige regler er, at a-kasser både er statsstøttede og tjener penge på medlemsbidrag. Kontanthjælp er hundrede procent finansieret over skatten. – Og det betyder unægteligt, at der er en række andre regler, man skal leve op til, når det er alles kasse, pengene går fra.

Regler om ægtefælles indkomst

En anden udfordring for mange mennesker har været reglerne omkring ægtefælles indkomst. Hvis du ansøger om kontanthjælp, er din ægtefælles indtægt afgørende for, hvor meget – og om – du kan modtage kontanthjælp. Det betyder, at den ene part fra den ene dag til den anden skal forsøge den anden. Og at hele familiens økonomi påvirkes radikalt af en forælders arbejdsløshed.

Denne regel har i flere tilfælde gjort det rigtigt svært for personer, der ikke er i parforhold men bor sammen. Det kan eksempelvis være to studiekammerater, der stadig bor sammen efter at specialet er afleveret. Her er der altså tale om mennesker, der ikke har råd til at betale deres egen husleje uden at dele den med en anden.

I den situation risikerer man – hvis man ikke kan få dagpenge – at ens kommende kontanthjælp er afhængig af, hvad ens roomie tjener. Ærgerligt, hvis den ene har fået en fed stilling som datalog, og den anden ikke er medlem af en a-kasse og er på kontanthjælp efter endt studietid.

Når du modtager dagpenge, er din ægtefælles eller roomies indtægt ligegyldig for, hvad du kan modtage. Dine dagpenge er dine dagpenge.

Dagpenge er flere penge

En af de store forskelle på dagpenge og kontanthjælp er størrelsen på det beløb, du kan modtage om måneden. Hvis man står i en situation, hvor man af den ene eller anden grund ikke er i arbejde, kan det være rigtigt svært at skifte fra en normal løn til kontanthjælp.

Der er mange forskellige grunde til, at man enten mister sit job eller står i mellem jobs. Og det kommer næsten alle mennesker ud for på et tidspunkt i deres liv. Det er derfor, der findes a-kasser, hvor man kan modtage dagpenge. De dagpenge, du modtager, udregnes efter den løn, du fik inden du blev arbejdsløs.

Studerende og elever

Hvis du er studerende eller lærling, er det gratis for dig at optjene ret til dagpenge. Der er masser af forskellige a-kasser, som retter sig lige præcis imod dit fag. Det er vigtigt, at du beslutter dig for, hvilken a-kasse du gerne vil være medlem af i god tid.

Du skal faktisk melde dig ind senest et år før, du afslutter dit studie. Du kan sagtens melde dig ind i en a-kasse mere end et år før afsluttet studie. – Uanset om der er tale om en bachelorgrad, en kandidat, en faglig eller teknisk uddannelse.

Alle studerende, elever og lærlinge kan melde sig gratis ind i en a-kasse – og de skal gøre det i god tid. Hvis du husker at gøre dette, kan du modtage dagpenge, så snart du er færdig med din uddannelse. Du risikerer altså ikke at skulle stå helt uden indtægt, så snart du har eksamensbeviset i hånden.

Inddelt efter faggrupper

A-kasser er selvfølgelig mest af alt til for personer, der allerede er ude på arbejdsmarkedet. Og her skal man huske at finde det helt rigtige sted. Der er enormt stor forskel på, hvad en operasanger og en murerarbejdsmand har brug for i forbindelse med arbejdsløshed.

Eller i tilfælde af længere tids sygdom, kan det skyldes vidt forskellige ting for en skolelærer end for en maler. Forskellige faggrupper har også meget forskellige politiske interesser, og a-kasserne er medlemmernes repræsentant i politiske debatter. Selvom a-kasserne delvist er betalt af medlemskontingent, så kommer den anden halvdel fra statskassen. Der er altså meget politik indblandet i a-kasserne – ligesom med fagforeningerne.

Dagpenge er en forsikring

Retten til dagpenge svarer på mange måder til retten til at få erstatning for skader eller tyveri, hvis du  er medlem af et forsikringsselskab. Man kan sige, at det ikke er en ret, man drømmer om at gøre brug af, men en ret der kan gøre en kæmpe forskel, hvis uheldet er ude.

Da a-kassen på en måde er dit forsikringsselskab, er det også deres job at varetage dine interesser og passe på dig, når uheldet er ude. De mister simpelthen medlemmer, hvis ikke de gør det godt nok – ligesom et forsikringsselskab. Udover at man kan stå arbejdsløs i en periode, kan man også få brug for dagpenge, hvis man er sygemeldt i en længere periode. Her er det rigtigt godt at være medlem af en a-kasse og ikke være fuldstændigt afhængig af offentlige ydelser.

Sygedagpengene er flere penge, end hvad du kan modtage som sygemeldt under det offentlige. Desuden er det lettere at komme igennem papirarbejdet og få råd og vejledning af din a-kasse, hvis du er sygemeldt.

Fakta om dagpenge

 • For at kunne få dagpenge skal du optjene retten til at modtage dagpenge. Den ret optjener du ved at være medlem af en a-kasse og betale dit kontingent.
 • Når du har optjent din dagpengeret, skal din a-kasse udbetale en vis procentdel af din tidligere løn i tilfælde af arbejdsløshed. Hvis du netop har afsluttet dit studium, modtager du en dimittendsats. – Det skyldes, at du ikke har haft en reel løn, dagpengene kan beregnes ud fra, og SU ikke vil kunne dække dine udgifter.
 • Hvis du er lærling, elev eller studerende, er det gratis for dig at blive medlem af en a-kasse. Du optjener altså allerede ret til dagpenge, mens du studerer.
 • Du skal vælge en a-kasse, der repræsenterer din faggruppe. For studerende og elever er der ofte studiemesser, hvor du kan møde de forskellige foreninger.
 • Man skal både betale kontingent til sin a-kasse, når man er i arbejde, og når man står uden for arbejde. Og man kan ikke holde op med at betale i en periode. Så mister man sin dagpengeret.
 • Man har ret til at eje formue, når man modtager dagpenge.
 • Dine dagpenge er ikke afhængige af din ægtefælles, kærestes eller roomies indkomst.